વિજય દિવસ – ૨૬ જુલાઇ – કારગિલ યુધ્ધ

આજ ના વિજય દિને કારગિલ યુધ્ધના શહીદ જવાનોને SUNRISE ગ્રુપ તરફથી નતમસ્તક શ્રધ્ધાન્જલી.

એમના પરિવારજનોને શત શત વન્દન.

On behalf of Entire Sunrise Group, Adipur
– Vinayak Seta

Advertisements